LITIGASI MENGHIDUPKAN CAHAYA KEADILAN

Litigasi berkepentingan awam mendedahkan penganiayaan yang didiamkan dan disembunyikan—bersedia untuk cahaya ini.

FAKTA RINGKAS

Nombor Kes | BKI-2NCvC-101/10-2018
Tarikh Difailkan | 29/10/2018
Nama Firma | Messrs Roxana & Co
Hakim | High Court Judge YA Tuan Ismail bin Brahim
Lokasi | Malaysia di Mahkamah Tinggi Sabah dan Sarawak di Kota Kinabalu

MENGAPA LITIGASI KEPENTINGAN AWAM...

Heret kad menggunakan mouse / jari
atau scroll ke kanan / bawah.

—akhirnya, kerajaan mesti mempertahankan tindakan mereka pun terhadap kanak-kanak.

Akhirnya, Malaysia dituntut menepati janjinya kepada rakyat.

—akhirnya, rakyat bebas dari cengkaman kuasa politik.

Akhirnya, hakim ialah seseorang lebih tinggi daripada Perdana Menteri.

—akhirnya, penilaian adalah umum dan muktamad. Tiada lagi sistem pintu belakang.

Akhirnya, bukti dan kebenaran didedahkan kepada dunia.

—akhirnya, tidak ada tempat lagi untuk bersembunyi.

Akhirnya, setiap saksi dipanggil di hadapan kuasa bebas untuk mempertahankan tindakan mereka dalam buku sejarah.

—akhirnya, peguam dan undang-undang kita tidak dipanggil sebagai senjata orang kaya dan berkuasa,

—melainkan sebagai penjaga dan pahlawan untuk yang tidak bersuara.

—akhirnya, peguam dan undang-undang tidak dimiliki oleh golongan berkuasa,

—melainkan untuk menyebarkan keadilan dan mengembalikan sayap harapan yang dicuri daripada orang yang tidak berdaya.

—akhirnya, peguam dan undang-undang tidak dipanggil untuk mengesahkan pertikaian golongan elit dan status mereka,

—melainkan untuk melukis permaidani dan mural hakikat kejam dalam Malaysia.

—akhirnya, peguam dan undang-undang tidak dipanggil untuk mengadili "perbahasan tulen" undang-undang,

—tetapi untuk menembusi tabir kekuasaan, penyalahgunaan, dan kepentingan diri yang memutarbelitkan akauntabiliti sehingga tiada sesiapa perlu di bawa ke muka pengadilan.

—akhirnya, peguam dan undang-undang tidak diminta untuk mencalonkan diri untuk menjadi pembida tertinggi,

—tetapi untuk mempertahankan orang awam, rakyat biasa, mereka yang ingin bernafas bebas, orang yang sedang berada di jalan yang lurus.

...KRITIKAL UNTUK REFORMASI

Plaintif

Bekas Murid SMK Taun Gusi

Siti Nafirah binti Siman

Umur ketika kes berlaku | 15 tahun
Adik-beradik | anak perempuan tunggal, 5 orang adik-beradik, paling bongsu
Ibubapa | Dibesarkan oleh ibu; bapa meninggal dunia semasa Siti Nafirah berusia 7 tahun

Senarai Defendan dan Pegawai Terlibat

Defendan Pertama | individu

Guru Bahasa Inggeris SMK Taun Gusi

Cikgu Mohd Jainal Jamran

1999 → 2020
Dipindahkan selepas kes saman
Mahkamah Tinggi

Defendan Kedua | individu

Pengetua SMK Taun Gusi

Suid Hanapi

2012 → 2020

Defendan Keempat | Pegawai Pejabat Pendidikan Daerah Kota Belud

Pegawai Pendidikan Daerah Kota Belud

Mohd Fadzli Rozan

2018 → kini

Pegawai Pendidikan Daerah Kota Belud

Abdul Bakhrin Yusof

2013 → 2018

Pegawai Unit Bahasa

Catherine Benjamin

2015 → kini

Pegawai Unit Bahasa

Bees Satoh

xxxx → 2015

SMK Taun Gusi | Ketua Bidang Bahasa & Cikgu

Cikgu Norhana Idek

2013 → 2019
Naik jawatan selepas kes saman
Mahkamah Tinggi

SMK Taun Gusi | Ketua Panitia B. Inggeris & Cikgu

Cikgu Nurhaizah Ejab

2013 → 2019
Dipindahkan selepas kes saman
Mahkamah Tinggi

Pegawai Unit Bahasa (sementara)

Shuraya Mantiar

2015 → 2015

Defendant Kelima | Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sabah

Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sabah

Dr Mistrine Radin

2018 → kini

Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sabah

Datuk Maimunah Suhaibul

2016 → 2018
Naik jawatan selepas kes saman
Mahkamah Tinggi

Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sabah

Datuk Jame Alip

2012 → 2016

Penolong Pengarah / Unit Bahasa Inggeris

Muarifin Mochoeri

xxxx→ kini

Ketua Penolong Pengarah / Sektor Pengurusan Akademik

Mohd Fadzli Rozan

2011 → 2018

Penyelaras Pro-ELT (Bahasa Inggeris)

Wandamaria Lim

2014 → xxxx

Defendant Keenam | Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia

Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia

Dr Habibah Abdul Rahim

2020 → kini

Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia

Dr Amin Senin

2017 → 2019

Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia

Khair Mohamad Yusof

2013 → 2017

Ketua Unit Pengurusan Sekolah

Juraida Umat

xxxx → kini

Ketua Unit Profesion Perguruan

Datuk Maimunah Suhaibul

2018 → kini
Naik jawatan selepas kes saman
Mahkamah Tinggi

Ketua Projek Khas / Unit Pengurusan Sekolah

Rezuan Ahmad

xxxx → 2017

Defendant Ketujuh | Menteri Pendidikan Malaysia

Menteri Pendidikan

Dr Radzi Jidin

2020 → kini

Menteri Pendidikan

Dr Mahathir Mohamad

2020 → 2020

Menteri Pendidikan

Dr Maszlee Malik

2018 → 2020

Menteri Pendidikan

Mahdzir Khalid

2015 → 2018

Menteri Pendidikan

Muhyiddin Yassin

2009 → 2015

Defendan Kelapan | Kerajaan Malaysia

Kerajaan Persekutuaan Malaysia

Undang-UNdang
DILANGGAR
Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993

Peraturan 3A, 3C(1), 3C(2), 23, 24, 25
Dilanggar oleh D1 (Defendan Pertama), D2, D4, D5, D6, D7, D8Akta Pendidikan 1996

Gagal menyediakan peperiksaan, tindakan menyalahi undang-undang dan peninggalan, tidak mengambil tindakan munasabah, hak bagi pendidikan berkualiti
Dilanggar oleh D1, D2, D4, D5, D6, D7, D8

Misfeasans (Salah Guna Kuasa) dalam Jawatan Awam

Melakukan tindakan menyalahi undang-undang dan secara sengaja menyebabkan kecederaan dan kerugian semasa memegang jawatan sebagai pegawai awam
Dilakukan oleh D1, D2, D3, D4, D5, D6

Perlembagaan Persekutuan

Melanggar artikel 5 & 12 tentang hak pendidikan: tidak mengambil sebarang tindakan munasabah bagi mengelak, tindakan sengaja dan disertai niat dan/atau peninggalan, mempunyai pengetahuan, atau cara memperoleh pengetahuan berkenaan kemudaratan yang dilakukaan
Dilanggar oleh D1, D2, D4, D5, D6, D6, D7, D8

Konvensyen Hak Kanak-Kanak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (Disahkan oleh Malaysia pada tahun 1995)

Semua artikel berkaitan, termasuk hak pendidikan
Dilakukan oleh D1, D2, D4, D5, D6, D7, D8

Remedi
MahKAMAH
Pengisytiharan no. 1

Pengisytiharan bahawa Defendan Pertama, Kedua, Keempat, Kelima, Keenam, Ketujuh, dan Kelapan telah melanggar kewajipan statutory mereka di bawah Akta Pendidikan gagal mengajar Plaintif Bahasa Inggeris dari Februari hingga Oktober 2015.

Pengisytiharan no. 2

Pengisytiharan bahawa Defendan Pertama, Kedua, Keempat, Kelima, Keenam, Ketujuh, dan Kelapan telah melanggar kewajipan statutory mereka di bawah Akta Pendidikan iaitu gagal menyediakan Plaintif untuk peperiksaan.

Pengisytiharan no. 3

Pengisytiharan bahawa Defendan Kedua, Keempat, dan Kelima melanggar tugas mereka di bawah Peraturan 3C, 25, & 26 dalam Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatertib) 1993.

Pengisytiharan no. 4

Pengisytiharan bahawa tindakan oleh Defendan Pertama, Kedua, Keempat, Kelima, dan Keenam merupakan misfeasans (salah guna kuasa) dalam jawatan awam.

Pengisytiharan no. 5

Pengisytiharan bahawa Defendan Pertama, Kedua, Keempat, Kelima, Keenam, Ketujuh, dan Kelapan telah mencabuli hak perlembagaan Plaintif untuk menerima pendidikan di bawah Artikel 5 & 12 dalam Perlembagaan Persekutuan.

Ganti Rugi dalam bentuk Teladan (Exemplary), Umum (General), & Kerosakan Teruk (Aggravated)
kos
apa-apa bentuk kelegaan yang dianggap sesuai dan wajar

KOTA BELUD, SABAH dan SMK TAUN GUSI

Daerah Kota Belud ialah antara daerah termiskin di Malaysia, menduduki kedudukan 134 daripada 158 daerah pentadbiran.

Kadar Kemiskinan Mutlak daerah Kota Belud: 6 kali lebih tinggi daripada kadar miskin mutlak negara; 3 kali lebih tinggi daripada kadar miskin mutlak luar bandar

3 daripada 10 buah rumah di daerah Kota Belud tidak mempunyai paip air, hampir 7 kali lebih teruk berbanding peringkat nasional

Daerah Kota Belud mempunyai tahap ketaksamarataan pendapatan antara tertinggi di Malaysia: 50% golongan miskin hanya mengambil 22% keseluruhan pendapatan isi rumah daerah Kota Belud

Graduan Kerajaan Kota Belud, Sabah dan SMK Taun Gusi

dari Kota Belud, Sabah

Mohammad Said Keruak

bekas Ketua Menteri Sabah
bekas Tuan Yang Terutama
di Pertua Negeri Sabah

dari Kota Belud, Sabah

Salleh Said Keruak — BN

bekas Ketua Menteri Sabah
bekas Menteri Komunikasi
dan Multimedia 
bekas Speaker di Dewan
Undangan Negeri Sabah

dari Kota Belud, Sabah

Pandikar Amin Mulia — BN

bekas Speaker Dewan Rakyat
bekas Menteri di Jabatan
Perdana Menteri

dari Kota Belud, Sabah

Abdul Rahman Dahlan — BN

bekas Menteri Kesejahteraan
Bandar, Perumahan dan
Kerajaan Tempatan
bekas Menteri di Jabatan
Perdana Menteri

dari Kota Belud, Sabah

Isnaraissah Munirah Majilis — WARISAN

bekas Timbalan Menteri Tenaga, Sains,  
Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim

Pengetua Ke-7 SMK Taun Gusi

Dr Amin Senin

bekas Ketua Pengarah
Pendidikan Malaysia ( → 2019)

Pengetua Ke-9 SMK Taun Gusi

Datuk Jame Alip

bekas Pengarah Jabatan
Pendidikan Sabah ( → 2016)

Pengetua Ke-11 SMK Taun Gusi

Encik Umin Sadi

bekas Pegawai Pendidikan
Daerah Kota Kinabalu (→ 2019)

Pengetua Ke-13 SMK Taun Gusi

Encik Said Andong

suami kepada bekas Pengarah 
Jabatan Pendidikan Sabah (→ 2018)

Tuduhan yang akan dibuktikan dalam perbicaraan di Mahkamah Tinggi

JANUARi 2015

30 lebih murid ditempatkan dalam kelas 4 Perdagangan (PD) di SMK Taun Gusi pada tahun 2015.

Defendan Pertama ialah Jainal Jamran berusia 42 tahun.

Dia merupakan guru Senior Bahasa Inggeris dengan pengalaman mengajar selama 20 tahun dan berasal dari Kota Belud.

Dia ditugaskan mengajar kelas 4 Perdagangan (PD) pada 2015.

Asal: Kota Belud, Sabah

Tarikh Lahir: 20 December 1972

Status: Bercerai

Opysen: Pengajian Bahasa Inggeris

Kelulusan: STPM; Sijil Perguruan MP Keningau, Sabah

Tugas Khas: Penasihat Persatuan Kadet Polis

Tugas Khas: Pengerusi Kelab Guru

Tugas Khas: Penasihat Persatuan Bahasa Inggeris

Tugas Khas: Guru Displin

Sejarah Perkhidmatan: 11/12/95 - 15/1/99 sebagai guru DG6 di SK Sri Gaya, Kota Kinabalu, Sabah

Sejarah Perkhidmatan: 16/1/99 - kini sebagai guru DG6 di SMK Taun Gusi, Kota Belud, Sabah

Februari 2015

Defendan Pertama Jainal Jamran mula tidak masuk ke kelas yang diberikan iaitu kelas 4 Perdagangan (PD) sepanjang setahun.

Pada ketika ini, Defendan Pertama masih menerima gaji penuh.

Kelas Ting. 4 Perdagangan
[4 PD] SMK Taun Gusi

Termasuk Siti Nafirah (Plaintif)

30+ murid, 15-16 tahun

2015

Guru Bahasa Inggeris
SMK Taun Gusi

Defendan Pertama

Cikgu Mohd Jainal Jamran

1999 → 2020
Dipindahkan selepas kes saman
Mahkamah Tinggi

Pengetua SMK
Taun Gusi

Defendan Ke-2

Suid Hanapi

2012 → 2020

SMK Taun Gusi | Ketua
Bidang Bahasa & Cikgu

Pegawai Defendan Ke-4

Cikgu Norhana Idek

2013 → 2019
Naik jawatan selepas kes
saman Mahkamah Tinggi

SMK Taun Gusi | Ketua
Panitia B. Inggeris & Cikgu

Pegawai Defendan Ke-4

Cikgu Nurhaizah Ejab

2013 → 2019
Dipindahkan selepas kes
saman Mahkamah Tinggi

Mac 2015

● Kes guru ponteng kelas secara ekstrim dilaporkan kepada Pejabat Pendidikan Daerah Kota Belud (Defendan Ke-4 & pegawai terlibat), Jabatan Pendidikan Negeri Sabah (Defendan Ke-5 & pegawai terlibat), dan Kementerian Pendidikan Malaysia (Defendan Ke-6 dan Ke-7 & pegawai terlibat).

Kelas Ting. 4 Perdagangan (PD)
SMK Taun Gusi

Termasuk Siti Nafirah (Plaintif)

30+ murid, 15-16 tahun

2015

Guru Bahasa Inggeris
SMK Taun Gusi

Defendan Pertama

Cikgu Mohd Jainal Jamran

1999 → 2020
Dipindahkan selepas kes saman
Mahkamah Tinggi

Pengetua SMK
Taun Gusi

Defendan Ke-2

Suid Hanapi

2012 → 2020

SMK Taun Gusi | Ketua
Bidang Bahasa & Cikgu

Pegawai Defendan Ke-4

Cikgu Norhana Idek

2013 → 2019
Naik jawatan selepas kes
saman Mahkamah Tinggi

SMK Taun Gusi | Ketua
Panitia B. Inggeris & Cikgu

Pegawai Defendan Ke-4

Cikgu Nurhaizah Ejab

2013 → 2019
Dipindahkan selepas kes
saman Mahkamah Tinggi

Pegawai Unit
Bahasa

Pegawai Defendan Ke-4

Bees Satoh

xxxx → 2015

Pegawai Pendidikan
Daerah Kota Belud

Defendan Ke-4

Abdul Bakhrin Yusof

2013 → 2018

Penolong Pengarah
Unit Bahasa Inggeris

Pegawai Defendan Ke-5

Muarifin Mochoeri

xxxx → kini

Ketua Penolong Pengarah
Sektor Pengurusan Akademik

Pegawai Defendan Ke-5

Mohd Fadzli Rozan

2011 → 2018

Penyelaras Pro-ELT
(Bahasa Inggeris)

Pegawai Defendan Ke-5

Wandamaria Lim

2014 → xxxx

Pengarah Jabatan
Pendidikan Negeri Sabah

Defendan Ke-5

Datuk Jame Alip

2012 → 2016

Ketua Unit
Pengurusan Sekolah

Pegawai Defendan Ke-6/7

Juraida Umat

2012 → kini

Ketua Projek Khas
Unit Pengurusan Sekolah

Pegawai Defendan Ke-6/7

Rezuan Ahmad

2012 → kini

Bulan kedua tanpa guru dalam kelas — Defendan Pertama Jainal Jamran masih tidak masuk ke kelas yang diberikan iaitu kelas 4 Perdagangan (PD) selama 2 bulan. Pada ketika ini, Defendan Pertama masih menerima gaji penuh.

April 2015

Plaintif Siti Nafirah Binti Siman, 15 tahun dengan murid lain 4 Perdagangan (PD), mengadu kepada Pembantu Guru Bahasa Inggeris tentang kegagalan Defendan Pertama Jainal Jamran masuk ke kelas yang diberikan iaitu kelas 4 Perdagangan (PD) selama 3 bulan.

Muarifin Mochoeri dan Wandamaria Lim (Pegawai Defendan Ke-5 Jabatan Pendidikan Negeri Sabah) dimaklumkan sekali lagi tentang kegagalan Defendan Pertama Jainal Jamran masuk ke kelas yang diberikan iaitu kelas 4 Perdagangan (PD) selama 3 bulan, kegagalan Defendan Ke-2 Pengetua Suid mengambil tindakan selama 3 bulan, dan ketidakpedulian mereka terhadap aduan murid 4 Perdagangan (PD).

Kelas Ting. 4 Perdagangan (PD)
SMK Taun Gusi

Termasuk Siti Nafirah (Plaintif)

30+ murid, 15-16 tahun

2015

Guru Bahasa Inggeris
SMK Taun Gusi

Defendan Pertama

Cikgu Mohd Jainal Jamran

1999 → 2020
Dipindahkan selepas kes saman
Mahkamah Tinggi

Pengetua SMK
Taun Gusi

Defendan Ke-2

Suid Hanapi

2012 → 2020

SMK Taun Gusi | Ketua
Bidang Bahasa & Cikgu

Pegawai Defendan Ke-4

Cikgu Norhana Idek

2013 → 2019
Naik jawatan selepas kes
saman Mahkamah Tinggi

SMK Taun Gusi | Ketua
Panitia B. Inggeris & Cikgu

Pegawai Defendan Ke-4

Cikgu Nurhaizah Ejab

2013 → 2019
Dipindahkan selepas kes
saman Mahkamah Tinggi

Pegawai Unit
Bahasa

Pegawai Defendan Ke-4

Bees Satoh

xxxx → 2015

Pegawai Pendidikan
Daerah Kota Belud

Defendan Ke-4

Abdul Bakhrin Yusof

2013 → 2018

Penolong Pengarah
Unit Bahasa Inggeris

Pegawai Defendan Ke-5

Muarifin Mochoeri

xxxx → kini

Ketua Penolong Pengarah
Sektor Pengurusan Akademik

Pegawai Defendan Ke-5

Mohd Fadzli Rozan

2011 → 2018

Penyelaras Pro-ELT
(Bahasa Inggeris)

Pegawai Defendan Ke-5

Wandamaria Lim

2014 → xxxx

Pengarah Jabatan
Pendidikan Negeri Sabah

Defendan Ke-5

Datuk Jame Alip

2012 → 2016

Ketua Unit
Pengurusan Sekolah

Pegawai Defendan Ke-6/7

Juraida Umat

2012 → kini

Ketua Projek Khas
Unit Pengurusan Sekolah

Pegawai Defendan Ke-6/7

Rezuan Ahmad

2012 → kini

Bulan ketiga tanpa guru dalam kelas — Defendan Pertama Jainal Jamran masih tidak masuk ke kelas yang diberikan iaitu kelas 4 Perdagangan (PD) selama 3 bulan. Pada ketika ini, Defendan Pertama masih menerima gaji penuh.

Mei 2015

● Bulan keempat Defendan Jainal Jamran masih tidak masuk ke kelas yang diberikan iaitu kelas 4 Perdagangan (PD).

● Pada ketika ini,
Defendan Pertama masih menerima gaji penuh.

Kelas Ting. 4 Perdagangan (PD)
SMK Taun Gusi

Termasuk Siti Nafirah (Plaintif)

30+ murid, 15-16 tahun

2015

Guru Bahasa Inggeris
SMK Taun Gusi

Defendan Pertama

Cikgu Mohd Jainal Jamran

1999 → 2020
Dipindahkan selepas kes saman
Mahkamah Tinggi

Pengetua SMK
Taun Gusi

Defendan Ke-2

Suid Hanapi

2012 → 2020

SMK Taun Gusi | Ketua
Bidang Bahasa & Cikgu

Pegawai Defendan Ke-4

Cikgu Norhana Idek

2013 → 2019
Naik jawatan selepas kes
saman Mahkamah Tinggi

SMK Taun Gusi | Ketua
Panitia B. Inggeris & Cikgu

Pegawai Defendan Ke-4

Cikgu Nurhaizah Ejab

2013 → 2019
Dipindahkan selepas kes
saman Mahkamah Tinggi

Pegawai Unit
Bahasa

Pegawai Defendan Ke-4

Bees Satoh

xxx → 2015

Pegawai Pendidikan
Daerah Kota Belud

Defendan Ke-4

Abdul Bakhrin Yusof

2013 → 2018

Penolong Pengarah
Unit Bahasa Inggeris

Pegawai Defendan Ke-5

Muarifin Mochoeri

xxxx → kini

Ketua Penolong Pengarah
Sektor Pengurusan Akademik

Pegawai Defendan Ke-5

Mohd Fadzli Rozan

2011 → 2018

Penyelaras Pro-ELT
(Bahasa Inggeris)

Pegawai Defendan Ke-5

Wandamaria Lim

2014 → xxxx

Pengarah Jabatan
Pendidikan Negeri Sabah

Defendan Ke-5

Datuk Jame Alip

2012 → 2016

Ketua Unit
Pengurusan Sekolah

Pegawai Defendan Ke-6/7

Juraida Umat

2012 → kini

Ketua Projek Khas
Unit Pengurusan Sekolah

Pegawai Defendan Ke-6/7

Rezuan Ahmad

2012 → kini

Jun 2015

Bees Satoh (Pegawai Defendan Ke-4 Pejabat Pendidikan Daerah Kota Belud) dimaklumkan sekali lagi tentang Defendan Pertama Jainal Jamran tidak masuk ke kelas yang diberikan iaitu kelas 4 Perdagangan (PD)  selama 5 bulan.

Bees Satoh juga dimaklumkan sekali lagi tentang kegagalan Defendan Ke-4 Pejabat Pendidikan Daerah Kota Belud mengambil tindakan munasabah selama 5 bulan.

Kelas Ting. 4 Perdagangan (PD)
SMK Taun Gusi

Termasuk Siti Nafirah (Plaintif)

30+ murid, 15-16 tahun

2015

Guru Bahasa Inggeris
SMK Taun Gusi

Defendan Pertama

Cikgu Mohd Jainal Jamran

1999 → 2020
Dipindahkan selepas kes saman
Mahkamah Tinggi

Pengetua SMK
Taun Gusi

Defendan Ke-2

Suid Hanapi

2012 → 2020

SMK Taun Gusi | Ketua
Bidang Bahasa & Cikgu

Pegawai Defendan Ke-4

Cikgu Norhana Idek

2013 → 2019
Naik jawatan selepas kes
saman Mahkamah Tinggi

SMK Taun Gusi | Ketua
Panitia B. Inggeris & Cikgu

Pegawai Defendan Ke-4

Cikgu Nurhaizah Ejab

2013 → 2019
Dipindahkan selepas kes
saman Mahkamah Tinggi

Pegawai Unit
Bahasa

Pegawai Defendan Ke-4

Bees Satoh

xxxx → 2015

Pegawai Pendidikan
Daerah Kota Belud

Defendan Ke-4

Abdul Bakhrin Yusof

2013 → 2018

Penolong Pengarah
Unit Bahasa Inggeris

Pegawai Defendan Ke-5

Muarifin Mochoeri

xxxx → kini

Ketua Penolong Pengarah
Sektor Pengurusan Akademik

Pegawai Defendan Ke-5

Mohd Fadzli Rozan

2011 → 2018

Penyelaras Pro-ELT
(Bahasa Inggeris)

Pegawai Defendan Ke-5

Wandamaria Lim

2014 → xxxx

Pengarah Jabatan
Pendidikan Negeri Sabah

Defendan Ke-5

Datuk Jame Alip

2012 → 2016

Ketua Unit
Pengurusan Sekolah

Pegawai Defendan Ke-6/7

Juraida Umat

2012 → kini

Ketua Projek Khas
Unit Pengurusan Sekolah

Pegawai Defendan Ke-6/7

Rezuan Ahmad

2012 → kini

Bulan kelima tanpa guru dalam kelas — Defendan Pertama Jainal Jamran masih tidak masuk ke kelas yang diberikan iaitu kelas 4 Perdagangan (PD) selama 5 bulan. Pada ketika ini, Defendan Pertama masih menerima gaji penuh.

Julai 2015

Fadzli Rozan (Pegawai Defendan Ke-5 Jabatan Pendidikan Negeri Sabah) dimaklumkan sekali lagi tentang kegagalan Defendan Pertama Jainal Jamran masuk ke kelas yang diberikan iaitu kelas 4 Perdagangan (PD) selama 6 bulan.

Fadzli Rozan yang juga Pegawai Defendan Ke-5 Jabatan Pendidikan Negeri Sabah mengaku bahawa Defendan Ke-5 Jabatan Pendidikan Negeri Sabah memang menyedari akan kes cikgu ponteng kelas yang ekstrim di SMK Taun Gusi.

Kelas Ting. 4 Perdagangan (PD)
SMK Taun Gusi

Termasuk Siti Nafirah (Plaintif)

30+ murid, 15-16 tahun

2015

Guru Bahasa Inggeris
SMK Taun Gusi

Defendan Pertama

Cikgu Mohd Jainal Jamran

1999 → 2020
Dipindahkan selepas kes saman
Mahkamah Tinggi

Pengetua SMK
Taun Gusi

Defendan Ke-2

Suid Hanapi

2012 → 2020

SMK Taun Gusi | Ketua
Bidang Bahasa & Cikgu

Pegawai Defendan Ke-4

Cikgu Norhana Idek

2013 → 2019
Naik jawatan selepas kes
saman Mahkamah Tinggi

SMK Taun Gusi | Ketua
Panitia B. Inggeris & Cikgu

Pegawai Defendan Ke-4

Cikgu Nurhaizah Ejab

2013 → 2019
Dipindahkan selepas kes
saman Mahkamah Tinggi

Pegawai Unit
Bahasa

Pegawai Defendan Ke-4

Bees Satoh

xxxx → 2015

Pegawai Pendidikan
Daerah Kota Belud

Defendan Ke-4

Abdul Bakhrin Yusof

2013 → 2018

Penolong Pengarah
Unit Bahasa Inggeris

Pegawai Defendan Ke-5

Muarifin Mochoeri

xxxx → kini

Ketua Penolong Pengarah
Sektor Pengurusan Akademik

Pegawai Defendan Ke-5

Mohd Fadzli Rozan

2011 → 2018

Penyelaras Pro-ELT
(Bahasa Inggeris)

Pegawai Defendan Ke-5

Wandamaria Lim

2014 → xxxx

Pengarah Jabatan
Pendidikan Negeri Sabah

Defendan Ke-5

Datuk Jame Alip

2012 → 2016

Ketua Unit
Pengurusan Sekolah

Pegawai Defendan Ke-6/7

Juraida Umat

2012 → kini

Ketua Projek Khas
Unit Pengurusan Sekolah

Pegawai Defendan Ke-6/7

Rezuan Ahmad

2012 → kini

Bulan keenam tanpa guru dalam kelas — Defendan Pertama Jainal Jamran masih tidak masuk ke kelas yang diberikan iaitu kelas 4 Perdagangan (PD) selama 6 bulan. Pada ketika ini, Defendan Pertama masih menerima gaji penuh.

ogos 2015

Defendan Ke-2 Pengetua Suid dimaklumkan sekali lagi tentang kegagalan Defendan Pertama Jainal Jamran masuk ke kelas yang diberikan iaitu kelas 4 Perdagangan (PD) selama 7 bulan.

Defendan Ke-2 Pengetua Suid juga telah diberikan bukti tentang kehadiran kosong Defendan Pertama Jainal Jamran pada buku kawalan kelas 4 Perdagangan PD (dokumen kehadiran guru dalam kelas).

Shuraya Mantiar (Pegawai Defendan Ke-4 Pejabat Pendidikan Daerah Kota Belud) dimaklumkan sekali lagi tentang kegagalan Defendan Pertama Jainal Jamran masuk ke kelas yang diberikan iaitu kelas 4 Perdagangan (PD) selama 7 bulan.

Rezuan Ahmad (Pegawai Defendan Ke-6 & Ke-7) sekali lagi dimaklumkan tentang kegagalan Defendan Pertama Jainal Jamran masuk ke kelas yang diberikan iaitu kelas 4 Perdagangan (PD) selama 7 bulan, kegagalan Defendan Ke-2 Pengetua Suid, kegagalan Defendan Ke-4 Pejabat Pendidikan Daerah Kota Belud, dan kegagalan Defendan Ke-5 Jabatan Pendidikan Negeri Sabah mengambil tindakan sewajarnya.

Muarifin Mochoeri (Pegawai Defendan Ke-5 Jabatan Pendidikan Negeri Sabah) sekali lagi dimaklumkan tentang kegagalan Defendan Pertama Jainal Jamran masuk ke kelas yang diberikan iaitu kelas 4 Perdagangan (PD) selama 7 bulan.

17 OGOS LAWATAN

SMK Taun Gusi

● Pada 17 Ogos, pegawai-pegawai dari Defendan Ke-4 Pejabat Pendidikan Daerah (Shuraya Mantiar), Defendan Ke-5 Jabatan Pendidikan Negeri (Muarifin Mochoeri), Defendan Ke-6 & Ke-7 KPPM  &  Kementerian Pendidikan Malaysia (Juraida Umat) datang ke Kota Belud, Sabah dan membuat lawatan secara tertutup di SMK Taun Gusi.

● Semasa lawatan ini, para pegawai ini enggan bertemu dengan
Plaintif Siti Nafirah Binti Siman. Sebaliknya, pegawai tersebut hanya berjumpa dengan Defendan Ke-2 Pengetua Suid secara tertutup.

● Selepas lawatan mengejut tersebut,
Defendan Pertama Jainal Jamran mula masuk ke kelas yang diberikan iaitu kelas 4 Perdagangan (4 PD) semula selama seminggu.

● Selepas seminggu,
Defendan Pertama sekali lagi gagal masuk ke kelas yang diberikan iaitu kelas 4 Perdagangan (4 PD) sehingga akhir sesi persekolahan tamat.

18 OGOS MESYUARAT

SMK Taun Gusi

● Sehari selepas lawatan tersebut, Defendan Ke-2 Pengetua Suid memanggil guru-guru Bahasa Inggeris untuk menghadiri satu mesyuarat tertutup di sekolah dia. Defendan Pertama Jainal Jamran ada hadir.

● Semasa mesyuarat tersebut,
Defendan Ke-2 Pengetua Suid enggan membincangkan isu guru tidak masuk kelas meskipun dibangkitkan dalam mesyuarat.

● Dalam mesyuarat tersebut,
Defendan Pertama Jainal Jamran gagal memberikan penjelasan tentang kegagalan mengajar kelas yang diberikan iaitu kelas 4 Perdagangan (4 PD).

24 OGOS MESYUARAT

Bilik Mesyuarat di Defendan Ke-4 Pejabat Pendidikan Daerah Kota Belud

● Pada penghujung Ogos, Defendan Ke-4 Pejabat Pendidikan Daerah Kota Belud membuat panggilan mesyuarat. Antara yang hadir ialah Defendan Pertama Jainal Jamran, Defendan Ke-2 Pengetua Suid, dan pegawai-pegawai Defendan Ke-4 Pejabat Pendidikan Daerah Kota Belud.

● Semasa mesyuarat, Defendan Ke-2 Pengetua Suid berbohong dengan mengatakan dia hanya mengetahui dua minggu lalu tentang kegagalan selama 7 bulan Defendan Pertama Jainal Jamran masuk ke kelas yang diberikan iaitu kelas 4 Perdagangan (PD) . Sebagai peringatan, Defendan Ke-2 Pengetua Suid merupakan Pengetua di SMK Taun Gusi sejak tahun 2012.

● Dalam mesyuarat yang sama,
Defendan Ke-4 Pejabat Pendidikan Daerah Kota Belud berbohong bahawa tidak mengetahui sama sekali tentang kegagalan Defendan Pertama Jainal Jamran masuk ke kelas yang diberikan iaitu kelas 4 Perdagangan (4 PD).

● Sebaliknya,
Defendan Ke-4 Pejabat Pendidikan Daerah Kota Belud Pegawai Abdul Bakhrin Yusof mengarahkan SMK Taun Gusi membuat pemantauan sendiri selama dua minggu sahaja ke atas semua guru-guru Bahasa Inggeris.

Kelas Ting. 4 Perdagangan (PD)
SMK Taun Gusi

Termasuk Siti Nafirah (Plaintif)

30+ murid, 15-16 tahun

2015

Guru Bahasa Inggeris
SMK Taun Gusi

Defendan Pertama

Cikgu Mohd Jainal Jamran

1999 → 2020
Dipindahkan selepas kes saman
Mahkamah Tinggi

Pengetua SMK
Taun Gusi

Defendan Ke-2

Suid Hanapi

2012 → 2020

SMK Taun Gusi | Ketua
Bidang Bahasa & Cikgu

Pegawai Defendan Ke-4

Cikgu Norhana Idek

2013 → 2019
Naik jawatan selepas kes
saman Mahkamah Tinggi

SMK Taun Gusi | Ketua
Panitia B. Inggeris & Cikgu

Pegawai Defendan Ke-4

Cikgu Nurhaizah Ejab

2013 → 2019
Dipindahkan selepas kes
saman Mahkamah Tinggi

Pegawai Unit
Bahasa

Pegawai Defendan Ke-4

Bees Satoh

xxxx → 2015

Pegawai Unit
Bahasa

Pegawai Defendan Ke-4

Catherine Benjamin

2015 → kini

Pegawai Pendidikan
Daerah Kota Belud

Defendan Ke-4

Abdul Bakhrin Yusof

2013 → 2018

Penolong Pengarah
Unit Bahasa Inggeris

Pegawai Defendan Ke-5

Muarifin Mochoeri

xxxx → kini

Ketua Penolong Pengarah
Sektor Pengurusan Akademik

Pegawai Defendan Ke-5

Mohd Fadzli Rozan

2011 → 2018

Penyelaras Pro-ELT
(Bahasa Inggeris)

Pegawai Defendan Ke-5

Wandamaria Lim

2014 → xxxx

Pengarah Jabatan
Pendidikan Negeri Sabah

Defendan Ke-5

Datuk Jame Alip

2012 → 2016

Ketua Unit
Pengurusan Sekolah

Pegawai Defendan Ke-6/7

Juraida Umat

2012 → kini

Ketua Projek Khas
Unit Pengurusan Sekolah

Pegawai Defendan Ke-6/7

Rezuan Ahmad

2012 → kini

Bulan ketujuh tanpa guru dalam kelas — Defendan Pertama Jainal Jamran masih tidak masuk ke kelas yang diberikan iaitu kelas 4 Perdagangan (PD) selama 7 bulan. Pada ketika ini, Defendan Pertama masih menerima gaji penuh.

September 2015

Pegawai Defendan Ke-4 Pejabat Pendidikan Daerah Daerah Kota Belud melawat SMK Taun Gusi.

Pegawai Defendan Keempat Pejabat Pendidikan Daerah, apabila dimaklumkan sekali lagi tentang kes ekstrim ponteng mengajar, enggan mengulas lanjut kegagalan selama berbulan-bulan guru-guru Bahasa Inggeris masuk ke kelas yang diberikan.

Kelas Ting. 4 Perdagangan (PD)
SMK Taun Gusi

Termasuk Siti Nafirah (Plaintif)

30+ murid, 15-16 tahun

2015

Guru Bahasa Inggeris
SMK Taun Gusi

Defendan Pertama

Cikgu Mohd Jainal Jamran

1999 → 2020
Dipindahkan selepas kes saman
Mahkamah Tinggi

Pengetua SMK
Taun Gusi

Defendan Ke-2

Suid Hanapi

2012 → 2020

SMK Taun Gusi | Ketua
Bidang Bahasa & Cikgu

Pegawai Defendan Ke-4

Cikgu Norhana Idek

2013 → 2019
Naik jawatan selepas kes
saman Mahkamah Tinggi

SMK Taun Gusi | Ketua
Panitia B. Inggeris & Cikgu

Pegawai Defendan Ke-4

Cikgu Nurhaizah Ejab

2013 → 2019
Dipindahkan selepas kes
saman Mahkamah Tinggi

Pegawai Unit
Bahasa

Pegawai Defendan Ke-4

Bees Satoh

xxxx → 2015

Pegawai Unit
Bahasa

Pegawai Defendan Ke-4

Catherine Benjamin

2015 → kini

Pegawai Pendidikan
Daerah Kota Belud

Defendan Ke-4

Abdul Bakhrin Yusof

2013 → 2018

Penolong Pengarah
Unit Bahasa Inggeris

Pegawai Defendan Ke-5

Muarifin Mochoeri

xxxx → kini

Ketua Penolong Pengarah
Sektor Pengurusan Akademik

Pegawai Defendan Ke-5

Mohd Fadzli Rozan

2011 → 2018

Penyelaras Pro-ELT
(Bahasa Inggeris)

Pegawai Defendan Ke-5

Wandamaria Lim

2014 → xxxx

Pengarah Jabatan
Pendidikan Negeri Sabah

Defendan Ke-5

Datuk Jame Alip

2012 → 2016

Ketua Unit
Pengurusan Sekolah

Pegawai Defendan Ke-6/7

Juraida Umat

2012 → kini

Ketua Projek Khas
Unit Pengurusan Sekolah

Pegawai Defendan Ke-6/7

Rezuan Ahmad

2012 → kini

Bulan kelapan (tidak berturut) tanpa guru dalam kelas — Defendan Pertama Jainal Jamran masih tidak masuk ke kelas yang diberikan iaitu kelas 4 Perdagangan (PD) selama 8 bulan. Pada ketika ini, Defendan Pertama masih menerima gaji penuh.

Oktober 2015

TAWARAN OKTOBER

SMK Taun Gusi

Defendan Ke-2 Pengetua Suid bertemu murid 4 PD termasuk Plaintif Siti Nafirah Siman. Dalam perjumpaan ini, Defendan Ke-2 Pengetua Suid telah memeras ugut pelajar dan mengemukakan tawaran kepada murid tersebut yang tidak mempunyai guru Bahasa Inggeris selama hampir 7 bulan.

● Dalam tawaran tersebut, Defendan Ke-2 Pengetua Suid berjanji akan memberikan kelas 4 PD guru Bahasa Inggeris jika dan hanya jika mereka menulis dan menandatangani dokumen yang menyatakan perkara yang baik-baik tentang Defendan Pertama Jainal Jamran.

● Disebabkan oleh ugutan daripada
Defendan Ke-2 Pengetua Suid, murid 4 PD (termasuk Plaintif Siti Nafirah binti Siman) yang takut dan terdesak, terus menerima tawaran tersebut.

● 
Murid-murid 4 PD menunggu kedatangan guru Bahasa Inggeris masuk ke kelas. Namun, penantian tersebut hanya sia-sia.

PEMALSUAN OKTOBER

SMK Taun Gusi

Defendan Ke-2 Pengetua Suid berjumpa dengan Defendan Pertama Jainal Jamran dan mengarahkan Defendan Pertama memalsukan tandatangan pada Buku Kawalan kelas yang diberikan iaitu kelas 4 Perdagangan (PD).

Buku Kawalan tersebut "membuktikan" Defendan Pertama Jainal Jamran hadir selama 2 bulan sekaligus menutup bukti asal ketidakhadiran selama 7 bulan di kelas yang diberikan iaitu kelas 4 Perdagangan (PD).

Kelas Ting. 4 Perdagangan (PD)
SMK Taun Gusi

Termasuk Siti Nafirah (Plaintif)

30+ murid, 15-16 tahun

2015

Guru Bahasa Inggeris
SMK Taun Gusi

Defendan Pertama

Cikgu Mohd Jainal Jamran

1999 → 2020
Dipindahkan selepas kes saman
Mahkamah Tinggi

Pengetua SMK
Taun Gusi

Defendan Ke-2

Suid Hanapi

2012 → 2020

SMK Taun Gusi | Ketua
Bidang Bahasa & Cikgu

Pegawai Defendan Ke-4

Cikgu Norhana Idek

2013 → 2019
Naik jawatan selepas kes
saman Mahkamah Tinggi

SMK Taun Gusi | Ketua
Panitia B. Inggeris & Cikgu

Pegawai Defendan Ke-4

Cikgu Nurhaizah Ejab

2013 → 2019
Dipindahkan selepas kes
saman Mahkamah Tinggi

Pegawai Unit
Bahasa

Pegawai Defendan Ke-4

Bees Satoh

xxxx → 2015

Pegawai Unit
Bahasa

Pegawai Defendan Ke-4

Catherine Benjamin

2015 → kini

Pegawai Pendidikan
Daerah Kota Belud

Defendan Ke-4

Abdul Bakhrin Yusof

2013 → 2018

Penolong Pengarah
Unit Bahasa Inggeris

Pegawai Defendan Ke-5

Muarifin Mochoeri

xxxx → kini

Ketua Penolong Pengarah
Sektor Pengurusan Akademik

Pegawai Defendan Ke-5

Mohd Fadzli Rozan

2011 → 2018

Penyelaras Pro-ELT
(Bahasa Inggeris)

Pegawai Defendan Ke-5

Wandamaria Lim

2014 → xxxx

Pengarah Jabatan
Pendidikan Negeri Sabah

Defendan Ke-5

Datuk Jame Alip

2012 → 2016

Ketua Unit
Pengurusan Sekolah

Pegawai Defendan Ke-6/7

Juraida Umat

2012 → kini

Ketua Projek Khas
Unit Pengurusan Sekolah

Pegawai Defendan Ke-6/7

Rezuan Ahmad

2012 → kini

Bulan kesembilan (tidak berturut) tanpa guru dalam kelas — Defendan Pertama Jainal Jamran masih tidak masuk ke kelas yang diberikan iaitu kelas 4 Perdagangan (PD) selama 9 bulan. Pada ketika ini, Defendan Pertama masih menerima gaji penuh.

Senarai pertuduhan

Defendan Pertama | individu

Guru Bahasa Inggeris SMK Taun Gusi

Mohd Jainal Jamran

1999 → 2020
Dipindahkan selepas kes saman
Mahkamah Tinggi

Gagal hadir dan mengajar di kelas yang diberikan iaitu kelas 4 PD sedangkan kegagalan tersebut merupakan pelanggaran dibawah Akta Pendidikan 1996.

● Gagal mengambil tindakan munasabah bagi memastikan murid-murid 4 PD diajar mata pelajaran Bahasa Inggeris sedangkan mata pelajaran ini wajib diajar dibawah Akta Pendidikan1996.

● Mengambil langkah-langkah positif bagi menyembunyikan ketidakhadiran 7 bulan sedangkan tindakan tersebut telah menjejaskan murid-murid 4 PD.

● Bertindak secara sengaja melanggar tugas statutori and menyalahguna kuasa dalam jawatan awam dengan menghalang
murid-murid 4 PD daripada diajar mata pelajaran Bahasa Inggeris.

Defendan Kedua | individu

Pengetua SMK Taun Gusi

Suid Hanapi

2012 → 2020

● Gagal mengambil tindakan munasabah bagi memastikan Defendan Pertama Jainal Jamran mengajar Bahasa Inggeris di kelas 4 PD sedangkan mata pelajaran ini wajib diajar dibawah Akta Pendidikan 1996.

● Mengambil tindakan positif bagi menyembunyikan ketidakhadiran 7 bulan Defendan Pertama Jainal Jamran sedangkan ketidakhadiran tersebut telah menjejaskan
murid-murid 4 PD.

● Gagal mengambil tindakan munasabah bagi memastikan
murid-murid 4 PD diajar mata pelajaran Bahasa Inggeris sedangkan mata pelajaran ini wajib diajar dibawah Akta Pendidikan 1996.

● Bertindak secara sengaja melanggar tugas statutori dan menyalahguna kuasa dalam jawatan awam dengan menghalang
murid-murid 4 PD daripada diajar mata pelajaran Bahasa Inggeris.

Defendan Keempat | Pegawai Pejabat Pendidikan Daerah Kota Belud

Pegawai Pendidikan Daerah Kota Belud

Mohd Fadzli Rozan

Pegawai Pendidikan Daerah Kota Belud

Abdul Bakhrin Yusof

Pegawai Unit Bahasa

Catherine Benjamin

Pegawai Unit Bahasa

Madam Bees Satoh

SMK Taun Gusi | Ketua Bidang Bahasa & Cikgu

Teacher Norhana Idek

SMK Taun Gusi | Ketua Panitia B. Inggeris & Cikgu

Teacher Nurhaizah Ejab

Pegawai Unit Bahasa (sementara)

Shuraya Mantiar

● Gagal mengambil tindakan munasabah bagi memastikan Defendan Pertama Jainal Jamran mengajar Bahasa Inggeris kepada murid-murid 4 PD, sedangkan mata pelajaran ini wajib diajar dibawah Akta Pendidikan 1996.

● Mengambil langkah-langkah positif dengan menyembunyikan ketidakhadiran 7 bulan
Defendan Pertama Jainal Jamran sedangkan tindakan tersebut telah menjejaskan murid-murid 4 PD.

● Gagal mengambil tindakan munasabah bagi memastikan
murid-murid 4 PD diajar Bahasa Inggeris, sedangkan mata pelajaran ini wajib diajar dibawah Akta Pendidikan 1996.

Defendan Kelima | Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sabah

Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sabah

Dr Mistrine Radin

Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sabah

Datuk Maimunah Suhaibul

Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sabah

Datuk Jame Alip

Penolong Pengarah / Unit Bahasa Inggeris

Muarifin Mochoeri

Ketua Penolong Pengarah / Sektor Pengurusan Akademik

Mohd Fadzli Rozan

Penyelaras Pro-ELT (Bahasa Inggeris)

Wandamaria Lim

● Gagal mengambil tindakan munasabah bagi memastikan Defendan Pertama Jainal Jamran mengajar Bahasa Inggeris kepada murid-murid 4 PD sedangkan mata pelajaran ini wajib diajar dibawah Akta Pendidikan 1996.

● Mengambil langkah-langkah positif dengan menyembunyikan ketidakhadiran 7 bulan
Defendan Pertama Jainal Jamran sedangkan ketidakhadiran tersebut telah menjejaskan murid-murid 4 PD.

● Gagal mengambil tindakan munasabah bagi memastikan
murid-murid 4 PD telah diajar Bahasa Inggeris sedangkan mata pelajaran ini wajib diajar dibawah Akta Pendidikan 1996.

● Gagal mengambil tindakan munasabah dengan melaporkan ketidakhadiran 7 bulan oleh
Defendan Pertama Jainal Jamran meskipun menyedarinya dan menyedari tanggungjawab melaporkan salahlaku dibawah Peraturan 25 Penjawat Awam (Kelakuan dan Tatatertib) Peraturan-Peraturan 1993.

Defendan Keenam | Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia

Defendan Ketujuh | Menteri Pendidikan Malaysia

Defendan Kelapan | Kerajaan Malaysia

Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia

Dr Habibah Abdul Rahim

Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia

Dr Amin Senin

Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia

Khair Mohamad Yusof

Menteri Pendidikan Malaysia

Dr Radzi Jidin

Menteri Pendidikan Malaysia

Dr Mahathir Mohamad

Menteri Pendidikan Malaysia

Dr Maszlee Malik

Menteri Pendidikan Malaysia

Mahdzir Khalid

Menteri Pendidikan Malaysia

Muhyiddin Yassin

School Management Unit Head

Juraida Umat

Ketua Unit Profesion Perguruan

Datuk Maimunah Suhaibul

Ketua Projek Khas / Unit Pengurusan Sekolah

Rezuan Ahmad

Kerajaan Persekutuaan Malaysia

● Gagal mengambil tindakan munasabah bagi memastikan Defendan Pertama Jainal Jamran mengajar Bahasa Inggeris kepada murid-murid 4 PD sedangkan mata pelajaran ini wajib diajar dibawah Akta Pendidikan 1996.

● Gagal mengambil tindakan munasabah bagi memastikan
murid-murid 4 PD diajar Bahasa Inggeris sedangkan mata pelajaran ini wajib diajar dibawah Akta Pendidikan 1996.