statistik pendidikan

Sistem pendidikan Malaysia tidak pernah lebih goyah: dalam tinjauan OECD antarabangsa, 20% pengetua Malaysia "secara tidak sengaja" mengakui ketidakhadiran guru ponteng mempengaruhi proses pembelajaran.

Seluruh Kementerian Pendidikan Malaysia tahu.

Jumlah tahun rakyat Malaysia terima pendidikan

Kategori kesalahan dalam Kementerian Pendidikan Malaysia (2010 hingga 2017)

Kos Kerugian

RM268,339

—kerugian setahun akibat ketidakhadiran guru di sekolah menengah (UPSI)

RM311,044

—kerugian setahun akibat ketidakhadiran guru di sekolah rendah (UPSI)

RM2,985,120

—Perbezaan pendapatan penengah seumur hidup di antara sijil SPM dan ijazah (DOSM)

55 tahun

—Berapa lama Malaysia masih "Middle Income Nation" (KRI)

Peratus sekolah Malaysia pembelajaran terjejas akibat guru ponteng kelas, menurut pengetua sekolah (2009)

Belanjawan Kerajaan 2019