6
 
Jun
 
2023
 · 
Kempen

14 sebab mengapa perbicaraan ini bersejarah

Sistem hari ini tidak berminat dengan kedaulatan undang-undang. Sistem penguatkuasaan bebas yang baru adalah satu-satunya cara.

#TakBolehPakai

#SistemBaru

#PendidikanBersih

Tiada.Guru

“Budaya takut bersuara ini mesti berakhir.”

Mahkamah Tinggi di Kota Kinabalu