statistik sabah

Daripada 13 negeri Malaysia, Sabah mempunyai populasi kanak-kanak kedua tertinggi, kadar kemiskinan tertinggi, dan jurang pendapatan yang paling besar.

Sabah juga mencatatkan pencapaian SPM paling rendah di seluruh Malaysia. Hentikan ketidakhadiran guru ponteng.

Populasi kanak-kanak Malaysia mengikut negeri (2018)

Gred Purata Negeri SPM mengikut negeri (2010 hingga 2017)

GPN ialah purata daripada semua sekolah bagi setiap negeri | semakin kecil GPN, semakin baik prestasi

Insiden Kemiskinan mengikut negeri (1970 hingga 2016)

Insiden Kemiskinan Sabah berbanding negara (2009 hingga 2016)

Pekali Gini mengikut negeri (2016)

Pekali Gini ialah perbezaan pendapatan di antara golongan kaya dan miskin; semakin besar, semakin teruk

Gaji Bulanan Penengah mengikut negeri (2010 hingga 2016)

Jangka Masa Pendapatan Isi Rumah Penengah ("median") Memiliki Rumah Sendiri mengikut negeri (2012)

Kadar Celik Huruf mengikut negeri (2010)